Konst

Är Ritningar Primära Källor?

Är Ritningar Primära Källor?

Många av oss tittar inte i våra skissböcker och tänker att våra ritningar är primära källor. Vi är vana vid att se primära källor som är gamla, historiska och hör…
Läs mer